KONTAKTY


Opavská kulturní organizace byla zřízena Zastupitelstvem statutárního města Opavy s účinností od 1. ledna 2008.
Zřizovací listina OKO, p.o. pdf

 

Adresa:
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
Ostrožná 46
746 01, Opava 1
č. ú.: 219275180/0300

 

OBECNÍ DŮM, Ostrožná 46, Opava

Telefon: +420 553 791 947
Mobil: +420 734 518 907
e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz

 

DŮM UMĚNÍ, Pekařská 12, Opava

Telefon: +420 553 668 734
Mobil: +420 734 862 481
e-mail: dum.umeni@oko-opava.cz


 

ŘEDITELKA: 

Marcela Mrózková Heříková

telefon: +420 777 868 278
e-mail: marcelam.herikova@oko-opava.cz

 

ADMINISTRÁTORKA, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: 

Lenka Bartesková

telefon: +420 734 355 350
e-mail: sekretariat@oko-opava.cz

 

EKONOMKA: 

Jiřina Erteltová

telefon: +420 734 862 477
e-mail: ucetni@oko-opava.cz

 

SPRÁVCE MAJETKU: 

Josef Řehulka

telefon: +420 734 862 476
e-mail: spravce@oko-opava.cz

 

PRODUKČNÍ:

Ondřej Tomančák

telefon: +420 734 862 479
e-mail: produkce@oko-opava.cz
technik@oko-opava.cz

 

DRAMATURG KULTURNÍCH AKCÍ (Dům umění):

Dominik Beneš

telefon: +420 773 559 339
e-mail: dominik.benes@oko-opava.cz

 

DRAMATURG KULTURNÍCH AKCÍ A KURÁTOR (Klub Art, Galerie Obecního domu, foyer Obecního domu):

Jan Kunze

telefon: +420 734 862 475
e-mail: jan.kunze@oko-opava.cz

 

VEDOUCÍ EXPOZICE, HISTORIČKA, KURÁTORKA (expozice Cesta města):

Ivana Maloušková

telefon: +420 730 187 941
e-mail: ivana.malouskova@oko-opava.cz

 

GRAFIČKA:

Vladana Fuchsová

telefon: +420 553 791 947
e-mail: vladana.fuchsova@oko-opava.cz

 

HISTORIČKA, KURÁTORKA (expozice Cesta města):

Naděžda Glincová

telefon: +420 734 765 800
e-mail: nadezda.glincova@oko-opava.cz

 

MUZEJNÍ PEDAGOŽKA (expozice Cesta města):

Simona Juchelková

telefon: +420 734 527 115
e-mail: simona.juchelkova@oko-opava.cz

 

GALERIJNÍ LEKTORKA (Dům umění a Galerie Obecního domu):

Nela Vlčková

telefon: +420 734 862 482
e-mail: nela.vlckova@oko-opava.cz

 

DOMOVNÍK DOMU UMĚNÍ:

Martin Lazar

telefon: +420 734 862 480
e-mail: martin.lazar@oko-opava.cz

 

TISKOVÁ MLUVČÍ:

Petra Špornová

e-mail: petra.spornova@seznam.cz