Opavská kulturní organizace p.o. (OKO) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro výstavní prostor foyer kavárny Obecního domu v roce 2024/2025. 

Výzva je určena regionálním umělcům/umělkyním a cílí na plošnou uměleckou tvorbu (malba, kresba, grafika, apod.).

Délka výstav ve foyer kavárny Obecního domu se pohybují mezi třemi a šesti týdny.

Seznam požadovaných příloh:

  • podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 1 normostrana) 
  • stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia

 

Projekty je možné přihlašovat elektronicky do 31.5. 2024 na program@oko-opava.cz.

OKO zajišťuje:

  • technickou podporu
  • grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner)
  • základní PR (zveřejnění avíza k výstavě na webu a fb, inzerce v tištěné programu OKO)
  • část produkčních nákladů (materiál, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet organizace v daném roce