Svatební obřady


Informace pro snoubence ohledně povolení matričního úřadu ZDE.


Obecní dům – Sál Purkmistrů

Termíny nebyly vypsány. Je možné si termín rezervovat po dohodě s recepcí Obecního domu a s matrikou.

1. Pronájem Sálu purkmistrů (dle Ceníku Opavské kulturní organizace) hradí žadatelé v Opavské kulturní organizaci na recepci Obecního domu

3 000 Kč v případě výběru reprodukované hudby nebo 3 000 Kč v případě výběru živé hudby

V termínech 15. 7., 22. 7. a 29. 7. 2023 jsou v Sále purkmistrů tzv. vypsané termíny Radou města Opavy, kdy se hradí snížený provozní poplatek 1 500 Kč.


kostel sv. Václava (Dům umění)

Termíny svateb pro rok 2023:

každou sobotu v průběhu května (od 6. 5. 2023) do srpna (26. 8. 2023) v časech 10:00, 11:00 a 12:00 hodin. (s výjimkou soboty 24. 6. 2023)

Rozdíl mezi konáním jednotlivých obřadů je 1 hodina, čistý čas pro konání obřadu je 45 minut.

Toto jsou orientačně stanovené termíny, které vyhlašuje pouze Opavská kulturní organizace.


Další nutný postup je následující:

1. Rezervovat požadovaný termín v Opavské kulturní organizaci, tedy konkrétně na recepci Obecního domu.

2. Následně navštívit oddělení matriky Magistrátu města Opavy (Krnovská ul.) a oznámit požadavek na potvrzení vybraného termínu v kostele sv. Václava.

3. Po odsouhlasení a potvrzení tohoto termínu pracovnicí matriky, je nutné zpětně o tomto faktu informovat pracovnici recepce Obecního domu.

4. Tímto se požadovaný termín stává závazným pro Opavskou kulturní organizaci i oddělení matriky MMO a žadatelé musí na recepci Obecního domu vyplnit objednávku ke konání sňatečného obřadu v kostele sv. Václava, ve které budou konkretizovány i další požadavky, především výběr hudby (níže).

5. Na základě vyplněné objednávky bude vypracována smlouva a žadatelé budou pracovnicí Opavské kulturní organizace vyzváni k jejímu podpisu a úhradě příslušného poplatku (viz ceník).

Oddělení matriky MMO bude přijímat termíny na uzavření manželství pro rok 2023 cca od poloviny září 2022. S ohledem na skutečnost, že kostel sv. Václava je jen jedním z dalších míst pro konání sňatečných obřadů, doporučujeme žadatelům co nejvčasnější zarezervování termínu na oddělení matriky, čímž si zaručí požadovaný termín konání obřadu v kostele sv. Václava.

Na oddělení matriky budou žadatelé rovněž informováni o dalších nutných krocích a poplatcích, spojených s uzavřením sňatku.

Informace o cenách pro rok 2023:

1. Pronájem kostela sv. Václava (dle Ceníku Opavské kulturní organizace) hradí žadatelé v Opavské kulturní organizaci na recepci Obecního domu

7 000 Kč v případě výběru reprodukované hudby nebo 7 000 Kč v případě výběru živé hudby

V ceně je zahrnut pronájem prostoru v délce 45 minut, příprava prostoru vč. svatební výzdoby (stojany a ikebana s květinovou výzdobou) i následný úklid, zajištění hudebního doprovodu, možnost fotografování, a to i v přilehlé zahradě kostela sv. Václava.

2. Správní poplatek za konání obřadu na jiném vhodném místě (nebo v jinou dobu) dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – 1 000 Kč

3. Provozní poplatek stanovený Radou města Opavy od 1. 1. 2016

Magistrát vybírá také provozní poplatek, informace o jeho výši poskytne MM Opava, oddělení matriky.

2. a 3. hradí žadatelé na oddělení matriky MMO

Pokud si snoubenci zvolí reprodukovanou hudbu je nutné, aby:

spolu s CD předali seznam skladeb, jejich délku a pro závěrečné gratulace přidali alespoň jednu nebo dvě skladby navíc, pro případ, že bude velký počet hostů a gratulace se protáhnou (aby nehrála jedna skladba stále dokola, pokud to snoubenci nechtějí jinak).

Skladby ke svatebním obřadům
Svatební pochody (Z těchto si vyberte jednu na příchod a jednu na odchod z obřadní síně).
1. J. Clarke Pochod dánského prince ze Suity D dur

2. J. Stanley Voluntary

3. S. Stubley Voluntary

4. G.F. Händel Canticorum iubilo z oratoria Juda Makabejský

5. G.Ph. Telemann Pochod z Heroické hudby

6. G.F. Händel Voluntary

7. M.A. Charpentier Prelùde

8. N.J. Lemmens Fanfare

9. H. Purcell Trumpet voluntary

10. F. Mendelssohn Svatební pochod ze Snu noci svatojánské

11. R.Wagner Svatební pochod z opery Lohengrin

12. A. Dvořák Květiny bílé z opery Rusalka

13. E.H. Grieg Svatební den na Troldhaugenu

14. E.H. Grieg Holdovací pochod

15. G. Verdi Triumfální pochod z opery Aida

16. B.A. Wiedermann Svatební pochod alla Händel

Skladby k obřadu (Z těchto si vyberte dvě skladby k obřadu).
17. J.S. Bach Arie ze Suity D dur

18. J.S. Bach Sinfonia z Kantáty č.156

19. J.S. Bach Chorál „Jesu, meine Freude..“ z Kantáty č. 147

20. G.Ph. Telemann Aria z Heroické hudby

21. G. Pugnani Largo ze Sonáty D dur

22. F. Kreisler Menuet ve stylu Pugnaniho

23. G.F. Händel Largo z opery Xerxes

24. J. Pachelbel Canon

25. P.E. Martini Pozdrav lásky

26. M.T. Paradis Sicilienne

27. W.A. Mozart Ave verum corpus

28. W.A. Mozart Adagio z Koncert G dur /K 216/

29. L. van Beethoven Romance F dur, op. 50

30. F. Mendelssohn Jarní píseň z Písní beze slov

31. F. Schubert Ave Maria

32. Ch. Gounod Ave Maria

33. R. Schumann Snění

34. R. Schumann Romance A dur, op. 94

35. R. Schumann Prstýnek z cyklu Myrty

36. C. Saint-Saëns Labuť z cyklu Karneval zvířat

37. P. Mascagni Intermezzo sinfonico z opery Sedlák kavalír

38. J. Massenet Meditace z opery Thaïs

39. C. Franck Panis angelicus ze Mše A dur

40. F. Liszt Sen lásky

41. E. Elgar Píseň lásky

42. Z. Fibich Poem

43. P.I. Čajkovskij Sladké snění

44. P.I. Čajkovskij Píseň beze slov

45. J. Suk Radúz a Mahulena /houslové sólo/

46. J. Lennon Yesterday