Reprezentativní prostor v přízemí Obecního domu a množstvím zeleně okolo v parku centra města

Pronájem Sálu purkmistrů pro účely svatebního obřadu (dle platného Ceníku OKO) hradí žadatelé v Opavské kulturní organizaci na recepci Obecního domu: 3 000 Kč

V ceně pronájmu je základní výzdoba a možnost hudebního doprovodu (reprodukovaná hudba či živá hudba).

V první polovině července bývají v Sále purkmistrů tzv. vypsané termíny Radou města Opavy, kdy se hradí snížený provozní poplatek ve výši 1 500 Kč.

Podrobné informace získáte na recepci Obecního domu (kontaktní formulář níže).

Informace ohledně uzavření manželství – odbor vnitřních věcí Magistrátu města Opavy (matrika)

Kontaktní formulář

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.