O Švédské kapli

Kaple sv. Kříže, všeobecně známá jaké Švédská kaple, o níž máme první zmínku z listiny datované dnem 9. září 1394, byla vybudována mezi lety 1390–1394 vévodou Přemkem Opavským (1377–1433) na nízkém návrší při křižovatce cest, z nichž jedna vedla přes Opavu a Ratiboř dále do Polska a druhá do Hlučína. Stavba dodnes zaujme zejména neobvyklým půdorysem ve tvaru osmibokého jehlanu – oktogonu. Její interiér je přístupný dvěma gotickými portály obloženými tufity, chybí však původní sakristie a přiléhající schodišťová vížka, v interiéru pak tribuna a především hvězdicová klenba, kterou nahradil novodobý dřevěný strop.

V první polovině 15. století byla kaple vyzdobena nástěnnými malbami znázorňujícími ojedinělý cyklus patnácti znamení konce světa, doplněný bílými lištami s německy psanými nápisy a ornamentální bordurou. Výjevy vycházejí z tzv. Zlaté legendy (Legenda aurea) a lze mezi nimi nalézt například motiv živočichů vystupujících z moře nebo zničení měst. Kolem roku 1464 pak byly přimalovány u hlavního vstupu postavy donátorů. Malby se dočkaly oprav v letech 1914–1915, roku 1949, v letech 1987–1988 a naposledy v letech 1995–1996, kdy došlo k odbornému restaurování akademickou malířkou Romanou Balcarovou.

Kaple sloužila ještě během třicetileté války jako modlitebna protestanských vojsk, právě z této doby se vžil název Švédská. Poté sice byl nakrátko obnoven původní význam stavby, avšak od poloviny 18. století již docházelo k neodvratnému chátrání, během něhož byla zničena také klenba. V roce 1785 došlo k odsvěcení kaple a její přeměně na sýpku, přičemž byl objekt rozdělen na tři patra, po katastrofálním požáru v roce 1859 již jen na dvě.

Přelom 19. a 20. století se nesl ve znamení iniciativy záchrany vzácné gotické památky, v níž se angažovali například slezský pedagog a buditel Vincenc Prasek nebo kněz Antonín Gruda. V tuto dobu již okolo kaple stával hřbitov přemístěný od kostela svaté Kateřiny, stavba tak měla najít své budoucí využití jako obřadní síň. V období před první světovou válkou následně došlo k nejnutnějším opravám kaple. Události druhé světové války pak přečkala bez vážnějších poškození, v následujícím období docházelo dále k drobnějším i zásadnějším opravám a také ke sejmutí dřevěného kříže s monumentální plastikou Krista, který byl od 18. století umístěn na vnější straně kaple. Nejvýraznějších oprav se stavba následně dočkala v letech
1994–1996.

V roce 1995 byla kaple zařazena na seznam národních kulturních památek. Dnes se objekt nachází v majetku města Opavy a ve správě městské příspěvkové organizace OKO, přičemž je využívána zejména k pořádání komentovaných prohlídek, koncertů nebo programů pro školy.

Historii Švédské kaple můžete lépe poznat také prostřednictvím komentovaných prohlídek, přednášek a vzdělávacích programů pro školy.