Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace (dále jen OKO), je městskou příspěvkovou organizací, jejímž účelem je zabezpečovat činnosti a služby sloužící k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje statutárního města Opavy.

OKO bylo zřízeno Zastupitelstvem statutárního města Opavy s účinností od 1. ledna 2008.

Zřizovací listina organizace

OKO bylo založeno v roce 2007 z důvodu příprav projektu Obecního domu, který vznikl díky přestavbě bývalé bankovní budovy na nové kulturní zařízení. Od prosince 2009 zajišťuje kulturní program a celkový provoz Obecního domu.

OKO je provozovatelem Domu umění a přilehlého odsvěceného kostela sv. Václava a to od roku 2011. Od roku 2023 byly organizaci svěřeny také prostory kaple sv. Kříže – tzv. Švédské kaple a obsahové řešení výstav a akcí v prostorách arkád ve Dvořákových sadech.

V současné době mimo jiné OKO nabízí:

  • expozici o historii města Opavy (Cesta města) a krátkodobé výstavy v expozici Cesta města
  • výstavy výtvarného umění (výjimečně historické výstavy) v Galerii Eisler a v Domě umění
  • hudební, filmová, divadelní představení, přednášky a besedy v Klubu Art
  • vzdělávací i populárně naučné programy pro školy a pro širokou veřejnost (edukační programy, animační programy)
  • komentované prohlídky města Opavy a historických objektů (Obecní dům, kostel sv. Václava, kaple sv. Kříže aj.)

OKO také vytváří prostor pro drobné pořadatele kulturních akcí. Poskytuje reprezentativní prostory vhodné pro společenská setkání, taneční kurzy či večery, rodinné a firemní oslavy, svatební obřady apod.

Prohlédněte si prostory Obecního domu ve virtuální procházce

Ochrana osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů a informace o pořizování foto a video dokumentace z kulturních akcí ZDE.

Níže naleznete informace organizace o rekapitulaci uplynulých roků v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

VÝROČNÍ ZPRÁVY (dále jen VZ):

VZ za rok 2022

VZ za rok 2021

VZ za rok 2020

DRAMATURGICKÝ PLÁN:

2024

2023