Komentované prohlídky jsou součástí pravidelného měsíčního programu OKO, lze ale rovněž domluvit individuální prohlídky.

Aktuální program komentovaných prohlídek pro veřejnost

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BĚHEM ČERVENCE A SRPNA 2024

Komentované prohlídky expozice, Švédské kaple, Dominikánského kláštera a kostela sv. Václava, Zapomenuté příběhy židovské Opavy jsou možné po telefonické domluvě s muzejní pedagožkou expozice Cesta města Mgr. Simonou Juchelkovou (+420 734 527 115).

Možné je také domluvit tematické komentované prohlídky města – Opava secesníPo stopách opavské aristokracie a hřbitova v Opavě-Kateřinkách s historičkou Mgr. Ivanou Malouškovou (+420 730 187 941).