O expozici

Expozice Cesta města se nachází v 1. patře bývalé bankovní budovy, přičemž mezi unikáty prostoru patří dochovaná trezorová místnost. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz, a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.

Činnost expozice nabízí nevšední pohled do dějin samotné Opavy, k rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány nejen krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, komentované prohlídky, exkurze, ale rovněž také lektorské programy pro školy i veřejnost.

Komentované prohlídky expozice, Švédské kaple, Dominikánského kláštera a kostela sv. Václava, Zapomenuté příběhy židovské Opavy jsou možné po telefonické domluvě s muzejní pedagožkou expozice Cesta města Mgr. Simonou Juchelkovou (+420 734 527 115). Minimální počet účastníků jsou tři osoby.

Možné je také domluvit tematické komentované prohlídky města – Opava secesní a Po stopách opavské aristokracie a hřbitova v Opavě-Kateřinkách s historičkou Mgr. Ivanou Malouškovou (+420 730 187 941).

Aktuální program