Exkluzivní prostor odsvěceného kostela a jedinečný genius loci téměř 700 let staré pamětihodnosti

Pronájem kostela sv. Václava pro účely svatebního obřadu (dle platného Ceníku OKO) hradí žadatelé v Opavské kulturní organizaci na recepci Obecního domu: 7 000 Kč

V ceně pronájmu je základní výzdoba a možnost hudebního doprovodu (reprodukovaná hudba či živá hudba).

Obřadními dny bývají obvykle soboty v měsících květen – srpen (s výjimkou sobot, kdy se v kostele koná jiná akce pro veřejnost). Časy začátků obřadu jsou obvykle v 10:00, v 11:00 a ve 12:00 h (rozdíl mezi konáním jednotlivých obřadů je 1 hodiny, čistý čas pro konání obřadu je 45 minut).

Podrobné informace získáte na recepci Obecního domu (kontaktní formulář níže).

Informace ohledně uzavření manželství – odbor vnitřních věcí Magistrátu města Opavy (matrika)

Kontaktní formulář

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.