PŘEDNÁŠKA
Přednáší: Petr Aharon Tesař

středa 6. 12. v 17:00 h, Moravská kaple / U Přemka, vstupné 50 Kč / 30 Kč

Chanuka patří mezi významné svátky židovského náboženství a jedná se o svátek, který se slaví také směrem ven, nejenom v rodině nebo v rámci komunity, ale také směrem k širší společnosti. Chanukové svícny se tak často dávají na okna, aby světlo židovských domovů bylo vidět do širokého okolí. „Chanuka je svátek, který je především o naději. Je o tom, že stojí za to rvát se za hodnoty, starat se o ně, že světlo pravdy a pozitivních hodnot může zvítězit.“ S její historií a zvyky veřejnost seznámí Mgr. Petr Aharon Tesař, člen Židovské obce v Ostravě a spolku Beit Silesia, z. s.