Příznivci historie s námi mohou oslavit Den válečných veteránů, který celosvětově připadá na 11.11.

Na recepci Obecního domu bude po celý listopad možné také zakoupit oblíbený vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům (jedná se o tradiční sbírku Paměti národa).

MORAVSKOSLEZŠTÍ ORLI – PŘÍSLUŠNÍCI RAKOUSKO-UHERSKÉHO LETECTVA NAROZENÍ VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
PŘEDNÁŠKA / Přednáší: Petr Aharon Tesař

pondělí 6. 11. v 17:00 v Sále purkmistrů v Obecním domě,  vstupné 50 Kč/30 Kč

Přednáška pořádána ke Dni veteránů (11. 11.) přiblíží téměř zapomenutou éru prvního vojenského letectva na našem území – císařských a královských leteckých sil Rakousko-uherské monarchie.
Tuto kapitolu z vojenských dějin představíme prostřednictvím osudů vybraných letců pocházejících z našeho regionu (Slezsko, severní Morava). Seznámíme se s typy a kategoriemi používaných
letadel, členěním leteckého personálu, jednotlivými specializacemi leteckých jednotek, ale dotkneme se i otázky motivace budoucích letců, jejich výcviku a nasazení v bojových operacích. Dnes už skoro nikdo netuší, že svého zapomenutého hrdinu má například obec Melč, nebo že z Butovic u Studénky pocházel jeden z vůbec nejlepších letců monarchie, nebo že rodák z Fryštátu se účastnil slavného náletu na Benátky v únoru 1916, že poslední sestřel Rakousko–uherského letectva získal „nemanželský synek“ z Opavy-Kateřinek a že údajně nejlepšího italského stíhače sestřelil rodák z Ostravy.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / Provází: Zdeněk Kravar ze Zemského archivu v Opavě.

neděle 12. 11. ve 14:00, sraz před branou městského hřbitova, Otická ul., vstupné 80 Kč/50 Kč/120 Kč

Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu, na den výročí ukončení první světové války. V neděli 12. listopadu se uskuteční prohlídka městského hřbitova, jejímž tématem budou
právě vojáci na tomto místě pochováni. Navštívíme oddělení pro vojáky první i druhé světové války a také hroby významných generálů, důstojníků, ale i řadových vojáků, kteří zemřeli ve válečných konfliktech mezi léty 1866 až 1945.
Rezervace možné na tel.: +420 734 518 907, recepce@oko-opava.cz