VÝSTAVA K VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ V OPAVĚ / VERNISÁŽ VÝSTAVY 16. 5. V 17:00

ZUŠ Opava slaví 100 let a město Opava 800 let od založení. To jsou základní pilíře výstavy Genius
Loci – Výtvarka slaví! Přijďte nahlédnout pod ruce nejmladší generaci výtvarníků a objevit spolu
s nimi genius loci města, které má své místo na mapě už 800 let. Výtvarka samotná má za sebou
50 let svého působení, během kterých její pedagogové vychovali nespočet profesionálních umělců,
výtvarníků, designérů a architektů, díky čemuž ovlivnila i tep města samotného.

17. 5. – 2. 6., Dům umění Opava

vstupné 80 Kč / 180 Kč / 50 Kč