Co znamená prostor? Jak zní? Jak v něm plyne čas? Jak (jej) vnímá a ovlivňuje tělo? Vizuální umělec Matěj Frank, jedna z výrazných osobností současné středoevropské umělecké scény, cíleně testuje jeho možnosti a ptá se: Je to vše, čeho jsme schopni? A je to vše, co bychom chtěli?

Latentně politická, prožitková instalace, kterou Frank připravil pro opavský Dům umění, koncentruje několik poloh jeho tvorby, větví se a roste jako zvláštní organismus – není pouhou sítí, strukturou nebo komplexem, je zdrojem vlastní energie. Jeho základní jednotkou a pevným bodem je „tělo“, série figurativních sochařských realizací, kolem nichž se rozpíná architektura bývalého kláštera, potažmo města, do nějž jsou recipročně vloženy samostatné zvukové instalace. Stává se tak mentálním, imaginativním i smyslovým středobodem svébytného universa. Vstupujeme do něj, procházíme jím, pobýváme v něm, splýváme s ním a spolu s nabytou zkušeností jím otáčíme. To, co máme ve zvyku komplikovat, se zde jeví jako krystalicky čisté. Stačí však drobná nepozornost či necitlivost, a přichází zvrat – svět tak, jak jej známe, se mění, vzdaluje, už není náš, je cizí. Stává se z něj prázdné místo, nastává smrt slunce. Dům umění, domov, místo každodennosti, střed universa, jeho zánik – v jednom, říkáte? Ano, v jednom. Přijďte a zůstaňte.

Vedle Frankových autonomních děl (cykly Present/Absent, Monologue, Dialog ad.), včetně těch nově vytvořených, je proměněný prostor kláštera místem řady drobných projektů a programů, čtení, koncertů experimentální hudby, diskusí. A přirozeně jím rezonuje také instalace Hanse Petera Kuhna Undefined Landscape IV umístěná v původní oratoři. Součástí projektu je autorská monografie (editorka Barbora Kundračíková, grafické řešení Pavel Coufalík).

Monolog Matěje Franka je zapůjčen z Centra současného umění EPO1.

Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 

 VERISÁŽ VE ČTVRTEK 13. 6. V 17:00 H.

 výstava: od 14. 6. do 18. 8. 2024 v Domě umění Opava

otevřeno: Út–Pá od 13:00 do 18:00 h., So a Ne a státní svátky od 10:00 do 18:00 h.

vstupné: 80 Kč / 180 Kč / 50 Kč