Opavská kulturní organizace byla projektovým partnerem Muzea v Ratiboři. Cílem projektu „Ratiboř a Opava – společná historie. Vypracování koncepce historické výstavy o dějinách města“  bylo vypracování dokumentace (koncepce, programu konzervačních prací a stavebního projektu) potřebné k vytvoření nové stálé expozice v ratibořském muzeu o dějinách Ratiboře s přihlédnutím ke společné historii spojující město Ratiboř s městem Opava.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu PR „Překračujeme hranice“.