VÝSTAVA POČÁTKY OPAVY / PŘÍBĚH VZNIKU JEDNOHO Z NEJSTARŠÍCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY

Publikováno: 16. 3. 2024

Opava si v letošním roce připomíná 800 let od vydání královského privilegia, ve kterém je poprvé označena jako město. Vzhledem k malému počtu písemných zpráv z prvních desetiletí její existence jsou pro poznání počátků Opavy mimořádně důležité archeologické prameny. Výstava nabídne možnost zhlédnout unikátní nálezy datované do první poloviny 13. století, tedy do doby vzniku města, zapůjčené ze sbírek Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě. Na omezenou dobu bude ze Státního okresního archivu v Opavě zapůjčen rovněž originál vůbec nejstarší dochované listiny pro Opavu z roku 1247 a také kopiář z 17. století, který uchovává přepis potvrzující Opavě městská práva k roku 1224. Připomenuty budou osobnosti, jež se o poznání nejstarších dějin města v minulosti zasloužily. Součástí výstavy bude vizualizace města a obytného domu prvních opavských kupců. Zájemce jistě potěší krátký úvodní film i ukázky replik dobových oděvů a obuvi. Výstava je doplněna řadou interaktivních a didaktických prvků určených nejen dětem. Potřebné informace pak návštěvníci načerpají zejména prostřednictvím videoreportáží s autory výstavy.

Výstavu připravily: Opavská kulturní organizace, p. o., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, a Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s dalšími institucemi: Státní okresní archiv Opava, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Muzeum Vysočiny Jihlava.

vernisáž: 17. 4. v 17:00

výstava: od 18. 4. do 22. 9. 2024

kde: Expozice Cesta města, Obecní dům, Opava (Ostrožná 46)

Otevřeno: Út–Pá od 12:00 do 18:00 h., So a Ne od 10:00 do 18:00 h.

vstupné: 80 Kč / 180 Kč / 50 Kč

Animační programy pro školy: Po – 8:00 až 15:00 h. / Út až Pá – 8:00 až 12:00 h. po předchozí domluvě s Mgr. Simonou Juchelkovou (tel.: +420 734 527 115).

Další nabídka: přednášky, komentované prohlídky, animační programy určené zejména žákům ZŠ a SŠ. Součástí výstavy bude vydání odborného katalogu.

  1. 5. / přednáška Odívání ve středověku s Mgr. Veronikou Pilnou, Ph.D., z Národního památkového ústavu v Plzni.
  2. 5. / přednáška Obouvání ve středověku s Mgr. Alešem Hochem, Ph.D. (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Go to Top