Akce Ptáčák se koná v létě v parku u Ptačího vrchu. Na tuto akci se můžeme těšit hned dvakrát – jednou na červencovou sobotu, a podruhé na srpnovou sobotu. Program pro děti je přichystán čase od 13:00 do 18:00.

Na Ptáčáku jsou připravené aktivity (nejen) pro rodiny s dětmi. V parku se nachází spoustu stánků s občerstvením, samoobslužné hry a aktivity plné zábavy. Nezapomíná se také na tvoření. A v neposlední řadě je pro účastníky připraven pestrý program plný vystoupení, např. klaunské číslo, divadelní představení, nebo koncerty zajímavých interpretů.