PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS O ARCHITEKTUŘE

Pořádá Spolek architektury města (SAM).

 

MAPPA!!! – ostravské městské třídy

Představují pomyslnou páteř města a plní pro něj nezastupitelné funkce – propojují obytná centra, zajišťují klíčovou prostupnost a jsou zásadními místy pro ekonomiku, kulturu i společenský život. Jejich současný stav ovšem neodpovídá jejich strategickému významu. Potenciál poskytovat prostředí nejen pro dopravu zůstává prozatím nenaplněný. Přednáška se zaměří na transformaci těchto ulic, včetně konkrétních příkladů z Ostravy, jako jsou městská třída 28. října, Opavská, Bohumínská nebo připravovaná třída nazývaná Jedna míle.

Za MAPPA!!! nás tímto tématem provede architekt Pavel Řihák.

 

edit! – městská ulice

Architekti z notoricky známého žižkovského okrašlovacího spolku edit! se znovu vrátili na Letnou! Předmětem Koordinačně koncepční studie revitalizace Letenské třídy Korunovační je návrh nového uspořádání ulice v souvislosti s plánovaným propojením Letenské pláně a Stromovky a s modernizací blízké železniční trati. K projektu architekti přistupují s ambicí sobě vlastní – chtějí proměnit velkoryse založenou, avšak zanedbanou ulici na reprezentativní obytnou městskou třídu propojující Letenské sady se Stromovkou.

Za edit! nás tímto tématem provede Vítězslav Danda.

Publikováno: 11. 4. 2024Categories: Start Date: 2 května @ 17:00End Date: 2 května @ 19:00