VÝSTAVA / kurátor Jakub Frank

VERNISÁŽ VÝSTAVY 13. 6. V 17:00

Do prostoru původní klášterní oratoře, která navazuje na hlavní výstavní prostor Domu umění navrhl německý umělec Hans Peter Kuhn (*1952) světelně-zvukovou instalaci Undefined Landscape IV / Nevymezená krajina IV. Mediální instalace pracuje s působivou prostor vyplňující světelnou atmosférou a komplexní tichou zvukovou kompozicí pro 16 reproduktorů. Světlo i zvuk tak vytváří jednu nevymezenou krajinu, která vyplňuje fyzický prostor oratoře, zároveň jej však přesahuje do všech směrů, prolíná se s přiléhající instalací Matěje Franka a nehmotně vstupuje i do presbytáře kostela sv. Václava. Instalace Undefined Landscape byla dříve představena na výstavách v japonské Tokushimě (2007), v Berlíně (2008) a v belgickém Mons (2011). Výstava v Domě umění probíhá paralelně s Kuhnovou výstavou v Galerii Cella pořádanou Bludným kamenem (Hans Peter Kuhn: Cycles / Cykly, Galerie Cella a Hovorny, 3. 5.–20. 6. 2024).

 

Publikováno: 12. 5. 2024Categories: Start Date: 14 června @ 13:00End Date: 18 srpna @ 18:00