Součást oslav 800 let Opavy

Přednáší: PhDr. Vít Mišaga, Ph.D., autor publikace DÁNSKÝ VPÁD. Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626–1627 (vydalo nakladatelství Bohumír NĚMEC – VEDUTA, květen 2023).

Přednáška o vpádu vojsk generála Petra Arnošta z Mansfeldu a vévody Jana Arnošta Sasko-Výmarského do Slezska a na Moravu v letech 1626 až 1627. Důsledky slavné pražské defenestrace a povstání českých stavů roku 1618 zasáhly postupem několika málo let téměř celou tehdejší Svatou říši římskou i její sousedy. Do čela protihabsburské koalice se v roce 1625 postavil dánský a norský král Kristián IV., jehož vojáci spolu s pluky generála Mansfelda o rok později zahájili odvážné tažení do středu Evropy. Netušili původně, že dojdou až do Uher. Cílem bylo převzít strategickou iniciativu proti habsbursko-katolickým vojskům, přenést válku zpět na jih a po spojení se sedmihradským knížetem Gáborem Bethlenem táhnout na Vídeň. Zatímco švédské obléhání Brna (1645) nebo Prahy (1648) žije v historické paměti doposud, ovládnutí Opavy, Těšína, Krnova a celého moravsko-slezského pomezí rezonuje v obecném povědomí jen slabě. Přitom akce řádně zamíchala kartami i v nejvyšších patrech evropské diplomacie. Přednáška se zaměří nejen na ryze vojenské a politické dějiny, ale nabídne též pohledy na události z pozice anglického diplomata v Konstantinopoli, prostého vojáka či civilistů zasažených krajů tak, jak to dovolují zachované prameny, po kterých autor pátral v českých i zahraničních archivech, zejména v dánské Kodani či německém Výmaru. Knihy v omezeném počtu budou k dispozici k zakoupení na místě.

Publikováno: 14. 1. 2024Categories: , Start Date: 29 února @ 17:00End Date: 29 února @ 19:00