II. PŘEDNÁŠKA HISTORIKA UMĚNÍ MARTINA PAVLÍČKA / BENEDIKT RIED

Architekt a fortifikační stavitel původem patrně z bavorského Landshutu. Od roku 1485 byl Benedikt Ried královským dvorním stavitelem a architektem Vladislava Jagellonského na Pražském hradě (modernizace opevnění, Vladislavský sál, jezdecké schodiště, Ludvíkovo křídlo ad.). Ve svém díle kombinoval extravagantní pozdně gotické architektonické postupy a prvky raně renesanční architektury. Mimo Prahu pracoval na dostavbě chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a hradech Švihov, Rábí a Blatná. Pracoval pro českou aristokratickou elitu a jako nejvýznamnější architekt střední Evropy na počátku 16. století předsedal roku 1518 sjezdu architektů a kameníků v saském Annabergu.

Publikováno: 12. 3. 2024Categories: Start Date: 9 dubna @ 18:00End Date: 9 dubna @ 20:00