ROSTISLAV HERRMANN A ŽÁCI MENDELOVA GYMNÁZIA

VÝSTAVA

VERNISÁŽ VÝSTAVY 14. 2. V 17.00

Výstava dokumentuje prolnutí výuky výtvarné výchovy a ekologie na opavském Mendelově gymnáziu. Zároveň její rámec zabíhá do širšího kontextu environmentalistiky a sociologie. S výtvarnou tvorbou je propojena možnost široké diskuze, hledání odpovědí formou neformálního brainstormingu. K ekologickým tématům otevřeným na výstavě patří například KLIMA nebo KYTOVCI A JEJICH OHROŽENÍ. Téma NA POČÁTKU řeší problematiku vzniku vesmíru. Přestože navazuje na biblickou První knihu Mojžíšovu, plně respektuje materialistický pohled na danou tématiku. Při zpracování bylo snahou najít schopnost vzájemného respektu a věcné a plodné spolupráce mezi věřícími a nevěřícími. Problematiku osobního emocionálního nastavení žáků otevírá téma MÉ RÁNO. Naší snahou bylo také zamyslet se nad rozpolceností současného světa a nad brutalitou, která jej mnohdy zaplavuje. Odtud téma VÁLKA/BOLEST/NÁSILÍ.

Celá výstava tedy zahrnuje protipóly dobra a zla v lidské společnosti. Hledá východiska. Polovina vystavených prací byla zpracována žáky gymnázia, polovina učitelem, který je autorem tohoto projektu. Jde tedy také o schopnost spolupráce na úrovni učitel/žák, schopnost vzájemné komunikace, mezigenerační diskusi a schopnost společně pracovat.

Publikováno: 14. 1. 2024Categories: Start Date: 14 února @ 17:00End Date: 1 dubna @ 18:00