SUPERDEBATA / DISKUZNÍ VEČER

Hosté: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), Mgr. Michal Zezula, Ph.D. (Národní památkový ústav), PhDr. Dalibor Prix, CSc. (Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i), PhDr. Karel Müller (Zemský archiv v Opavě)

Moderuje Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě).

Počátky Opavy jsou zahaleny mlhou, kterou protrhávají archeologické nálezy, ale také pramenný výzkum listin. Historii počátků města se věnovala řadu historiků už v minulosti. Z těch současných i opavský rodák prof. Martin Wihoda, který před více než dvaceti lety označil zmínku o Opavě k roku 1195 za falzum. Jak ke svému poznání došel a kam poznání posouvají archeologické výzkumy, bude předmětem superdebaty historiků a archeologů, autorů probíhající výstavy odhalující nejstarší dějiny Opavy.

 

Publikováno: 11. 4. 2024Categories: Start Date: 30 května @ 18:00End Date: 30 května @ 20:00