Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na následující pracovní místo:

 

TECHNIK

 

Úvazek: 1,0 úvazek, 40 h/týden

nebo možnost kratšího úvazku či dlouhodobé spolupráce na DPP/DPČ

Pracovní doba: rovnoměrně rozvržená pracovní doba, pondělí–pátek

Místo výkonu práce: Opava

 

Platové zařazení:

  1. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (20 130 – 29 520 Kč)

v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1 a odměňování – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

Co vás čeká:

Technik Opavské kulturní organizace na HPP zajišťuje dozor při kulturních akcích v Obecním domě – Klubu Art i mimo něj. Dále v Domě umění a kostele sv. Václava, Arkádách a Švédské kapli. V dostatečném předstihu a maximální kvalitě připravuje jednotlivé prostory pro pořádání akcí (rozmístění stolů a židlí, zajištění základní ozvučovací techniky, dohled nad pořádkem v jednotlivých prostorách, spolupráce s pořadateli akce na bezproblémovém průběhu akce, dohled na dodržování Provozního řádu prostor).

Dále provádí instalační, deinstalační a další pomocné práce spojené s přípravou výstav v Obecním domě a Domě umění v Opavě a v dalších objektech organizace.

 

Nabízíme:

– možnost osobního příplatku po zkušební době

– 25 dnů dovolené

– stravenky v hodnotě 120 Kč

– příspěvek na penzijní pojištění

– smlouvu na dobu určitou – 1 rok s možností prodloužení či změny na dobu neurčitou

 

Kvalifikační předpoklady:

  1. střední vzdělání s maturitní zkouškou
  2. odborná praxe min. 2 roky

 

Nástup možný: ihned

 

Další požadavky:

– dobrá znalost a orientace v oblasti zvukové a jevištní techniky (výhodou – zaučíme)

– zkušenosti se správou prostor a technického mobiliáře jsou vítány

– počítačová gramotnost

– dobré komunikační schopnosti

– schopnost vykonávat fyzicky náročnější práce – zvedání a nošení břemen

– způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, svědomitost, spolehlivost

– zdravotní způsobilost pro výkon práce

– časová flexibilita (ochota pracovat i o víkendech a ve večerních hodinách)

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

− přesné označení výběrového řízení

− jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče

− místo trvalého pobytu uchazeče

− telefonické a e-mailové spojení uchazeče

− datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce připojte:

− životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech

− písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení

 

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na recepci Obecního domu na adrese:

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

Ostrožná 236/46

746 01 Opava

Na obálku uveďte:

NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2024 – TECHNIK“

 

Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 23. 2. 2024 do 12:00 hodin.

Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.

Uchazeči, kteří doručí veškeré požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční dle dohody.