Město Opava otevřelo další ročník opavské senior akademie. Začala 8. února a 80 aktivních seniorů čeká 11 společných zajímavých přednášek i pestrý doprovodný program.

„Seniorům opět nabízíme řadu přednášek z oblasti prevence a bezpečí. Na přání jsme zařadili i nová témata, například otázky zdravého pohybu, paliativní péče, šetření energiemi v domácnostech a další. I letos spolupracujeme s Opavskou kulturní organizací, kdy na jednotlivé přednášky budou opět navazovat zajímavé doprovodné programy, které pro seniory připraví právě Opavská kulturní organizace. Tyto doprovodné aktivity budou pro účastníky senior akademie zcela zdarma. Snažíme se tak nabídnout účastníkům nejen odbornou část, ale také určitý kulturní rámec, který bude opět příjemnou součástí celé akce,“ uvedla Dagmar Polášková, manažerka prevence kriminality.

Senior akademie probíhá každý čtvrtek od 13.30 hodin v Sále purkmistrů v Obecním domě. Po absolvování celého bloku přednášek obdrží každý účastník osvědčení a drobný dárek.