Opavská kulturní organizace společně se Slezským zemským muzeem, Statutárním městem Opava a za podpory Moravskoslezského kraje, připravuje vydání publikace ve spojitosti se stejnojmennou výstavou Knížata z Lichtenštejna. Páni země Opavské a Krnovské, která aktuálně probíhá v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea.

Výstupem projektu je publikování česko-anglického katalogu unikátní výstavy Knížata z Lichtenštejna. Páni země Opavské a Krnovské, realizované v kooperaci Slezského zemského muzea v Opavě a LIECHTENSTEIN. The Princelly Collections. Vaduz- Vienna. V reprezentativní obrazové publikaci budou veřejnosti představeny veškeré regionální památky svázané s rodem Lichtenštejnů jakožto opavských a krnovských knížat (půjde zejména o památky z Opavy a Opavska, ale též Krnovska a Těšínska a výběrově rovněž z dalších severomoravských lokalit (panství a zámek Kunín a Velké Losiny, Jeseník nad Odrou a další). V knize bude prezentována řada unikátů ze zahraničních a tuzemských sbírek, které budou takto veřejnosti představeny vůbec poprvé. Poznatky budou díky česko-anglickému provedení knihy zpřístupněny také zahraničním zájemcům o problematiku.

Vydání publikace je spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy.