Ve fotografickém sbírkovém fondu Slezského zemského muzea se nachází velké množství fotografií zachycujících město a život v něm během zimního období. Pro tuto výstavu jsou vybrány fotografie od druhé poloviny 19. století až do celkem nedávné minulosti.

Výstava bude k vidění v opavských Arkádách ve Dvořákových sadech od 24. 11. do 6. 1.